Cách chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 hợp mệnh gia chủ, may cả năm

Ngay sau thời khắc giao thừa, người Việt thường có tục xông nhà đầu năm. Nhiều người quan niệm cả năm may mắn, sức khỏe dồi dào, tiền lộc tấn tới hay không là do gia chủ chọn người xông nhà năm mới. Dưới đây là cách chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 các gia chủ nên xem để chọn người phù hợp.

1. Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho gia chủ tuổi Tý

Những tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Tý để xông đất, xông nhà vào đầu năm mới Kỷ Hợi 2019:

Chủ nhà tuổi Giáp Tý 1984, Canh Tý 1960, Nhâm Tý 1972, Bính Tý 1996, Mậu Tý 1948 nên chọn những người tuổi Thân, Sửu, Thìn xông nhà là tốt nhất, đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với tết năm 2019.

2. Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho gia chủ tuổi Sửu

Những tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Sửu để xông đất, xông nhà vào đầu năm mới Kỷ Hợi 2019:

Chủ nhà tuổi Ất Sửu 1985, Tân Sửu 1961, Quý Sửu 1973, Đinh Sửu 1997, Kỷ Sửu 1949 nên chọn những người tuổi Tỵ, Dậu, Tý xông nhà là tốt nhất, đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với tết năm 2019.

3. Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho gia chủ tuổi Dần

Những tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Dần để xông đất, xông nhà vào đầu năm mới Kỷ Hợi 2019:

Chủ nhà tuổi Nhâm Dần 1962, Mậu Dần 1998, Giáp Dần 1974, Bính Dần 1986, Canh Dần 1950 nên chọn những người tuổi Ngọ, Hợi, Tuất xông nhà là tốt nhất, đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với tết năm 2019.

4. Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho gia chủ tuổi Mão

Những tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Mão để xông đất, xông nhà vào đầu năm mới Kỷ Hợi 2019:

Chủ nhà tuổi Đinh Mão 1987, Ất Mão 1975, Kỷ Mão 1999, Quý Mão 1963, Tân Mão 1951 nên chọn những người tuổi Hợi, Tuất, Mùi xông nhà là tốt nhất, đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với tết năm 2019.

5. Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho gia chủ tuổi Thìn

Những tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Thìn để xông đất, xông nhà vào đầu năm mới Kỷ Hợi 2019:

Chủ nhà tuổi Giáp Thìn 1964, Mậu Thìn 1988, Bính Thìn 1976, Nhâm Thìn 1952, Canh Thìn 2000 nên chọn những người tuổi Thân, Tý, Dậu xông nhà là tốt nhất, đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với tết năm 2019.

6. Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho gia chủ tuổi Tỵ

Những tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Tỵ để xông đất, xông nhà vào đầu năm mới Kỷ Hợi 2019:

Chủ nhà tuổi Quý Tỵ 1953, Ất Tỵ 1965, Đinh Tỵ 1977, Kỷ Tỵ 1989, Tân Tỵ 2001 nên chọn những người tuổi Thân, Dậu, Sửu xông nhà là tốt nhất, đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với tết năm 2019.

7. Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho gia chủ tuổi Ngọ

Những tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Ngọ để xông đất, xông nhà vào đầu năm mới Kỷ Hợi 2019:

Chủ nhà tuổi Bính Ngọ 1966, Mậu Ngọ 1978, Canh Ngọ 1990, Giáp Ngọ 1954, Nhâm Ngọ 2002 nên chọn những người tuổi Dần, Mùi, Tuất xông nhà là tốt nhất, đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với tết năm 2019.

8. Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho gia chủ tuổi Mùi

Những tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Mùi để xông đất, xông nhà vào đầu năm mới Kỷ Hợi 2019:

Chủ nhà tuổi Tân Mùi 1991, Kỷ Mùi 1979, Đinh Mùi 1967, Ất Mùi 1955, Quý Mùi 2003 nên chọn những người tuổi Hợi, Mão, Ngọ xông nhà là tốt nhất, đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với tết năm 2019.

9. Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho gia chủ tuổi Thân

Những tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Thân để xông đất, xông nhà vào đầu năm mới Kỷ Hợi 2019:

Chủ nhà tuổi Bính Thân 1956, Mậu Thân 1968, Canh Thân 1980, Nhâm Thân 1992, Giáp Thân 2004 nên chọn những người tuổi Tỵ, Tý, Thìn xông nhà là tốt nhất, đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với tết năm 2019.

10. Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho gia chủ tuổi Dậu

Những tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Dậu để xông đất, xông nhà vào đầu năm mới Kỷ Hợi 2019:

Chủ nhà tuổi Quý Dậu 1993, Tân Dậu 1981, Kỷ Dậu 1969, Đinh Dậu 1957, Ất Dậu 1945 nên chọn những người tuổi Tỵ, Thìn, Sửu xông nhà là tốt nhất, đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với tết năm 2019.

11. Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho gia chủ tuổi Tuất

Những tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Tuất để xông đất, xông nhà vào đầu năm mới Kỷ Hợi 2019:

Chủ nhà tuổi Giáp Tuất 1994, Nhâm Tuất 1982, Canh Tuất 1970, Mậu Tuất 1958, Bính Tuất 1946 nên chọn những người tuổi Dần, Ngọ, Mão xông nhà là tốt nhất, đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với tết năm 2019.

12. Chọn tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi 2019 cho gia chủ tuổi Hợi

Những tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Hợi để xông đất, xông nhà vào đầu năm mới Kỷ Hợi 2019:

Chủ nhà tuổi Ất Hợi 1995, Quý Hợi 1983, Tân Hợi 1971, Kỷ Hợi 1959, Đinh Hợi 1947 nên chọn những người tuổi Dần, Mão, Mùi xông nhà là tốt nhất, đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với tết năm 2019.

Theo Danviet