Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi nhiễm nCoV?

Khi nhiễm nCoV, hơn 80% bệnh nhân ho sốt, 20% bị tấn công vào phổi gây viêm nhiễm hay xơ phổi, một số trường hợp tử vong.

Video Player is loading.

 

Hiện tại 0:13
/
Thời lượng 1:16

Đã tải: 0%

Tiến trình: 0%

Lê Cầm (Theo Telegraph)