GẢ CHỒNG XA… !

Con gái … thì gả chồng xa
Chứ đừng có dại … mang ra gả gần
Nó mang cho bát canh cần
Để rồi nó vét , nó khuân … sạch nhà !

Bạn vừa biếu cặp vịt ta
Nó rằng : “bố ngại làm à … để con”
Đám rau chửa dám bán non
Nó làm nửa luống … nó dồn vào bao .
Túm hành … treo tít trên cao
Nó chồng hai ghế … dùng cào … lôi ra
Ngoài chuồng có ổ trứng gà
Tiện tay nó cũng … hót “pà” còn đâu .
Vừa xong nồi thịt kho tầu
Còn chưa kịp nguội , nó “xâu” … nửa già .
Cái chổi vừa bện hôm qua
Nó cũng xin để quét nhà … chẳng chê .
Cái bô thủng … vứt sau hè
Nhặt lên nó bảo mang về … trồng hoa .
Đôi dép … đồng nát … quy ra
Thấy còn chỗ giắt , thế là … nó vơ …
Thế mà đã chẳng … biết dơ
Còn nhờ bố chụp để mờ … câu “lai”
Thế rồi trước lúc … bái bai
Nó còn dặn với : … “thứ hai con về” !
Nói ra … các bạn cười chê
Nó về lần nữa … còn giề nữa không ?
Lần sau nếu có gả chồng
Lão thề dứt khoát … cho “lồng” thật xa.
St