Sống là không chờ đợi

1. Nếu bạn chọn sứ mạng cuộc đời mình là 1 doanh nhân thật sự, thì phải có chữ DŨNG trong người. Được-Mất luôn hiện diện trong suy nghĩ mỗi người. Nếu chỉ nghĩ đến cái được, con người sẽ trở nên tham lam, thực dụng, xấu xí. Nếu chỉ nghĩ đến cái mất, người ta sẽ tiêu cực, sợ hãi, lo lắng.
Khi cân bằng 2 chữ ĐƯỢC-MẤT, người ta sẽ dám lựa chọn, đánh đổi. Bản lĩnh hơn, khi hoàn toàn không sợ mất, thì người ta sẽ có chữ DŨNG. Chữ NHÂN cũng nằm trong chữ DŨNG, vì khi người ta không còn sợ mất, người ta sẽ dám cho đi, từ đó mà tính người (NHÂN) trong họ tăng lên.
2. Sau chữ DŨNG, là chữ TRÍ. Thời đại mới, làm ăn không phải là mưu mẹo hay chụp giật hay ma lanh, cũng không giấu diếm thông tin làm gì vì internet ra đời, mọi thông tin đều rất rõ ràng trên đó. Chữ TRÍ ở đây là làm cách tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm dịch vụ của mình. Chữ TÍN cũng nằm trong chữ TRÍ, vì người có trí, người ta sẽ biết chữ TÍN là tất cả với 1 doanh nhân. Mất chữ TÍN, thì coi như mình không còn giá trị gì nữa mà có thể phát ngôn. Vì chẳng ai nghe.
3. Và sau tất cả, là 2 chữ BÌNH. Bình thản khi đang ở đỉnh cao, đang có danh có lợi thì vẫn xem nhẹ tựa lông hồng. Và bình tĩnh khi đang xuống dốc hoặc đang dưới đáy cuộc đời, vì
cuộc đời nó vốn vậy.
4. Các bạn lưu lại bài viết này vì đây là thông tin rất quý. Chúng ta rất trân trọng chia sẻ từ những doanh nhân lĩnh vực sản xuất như chú Lâm Viên, từ tay trắng mà gây dựng cơ đồ. Cha mẹ chú không để lại cho chú DN Vinamit, mọi thứ do chú tạo ra cả. Tại sao chú làm được, còn mình thì thiếu chữ gì mà không làm được? Chỉ có mình biết mình thiếu chữ gì thôi. Và nguyên nhân vì sao thiếu?
5. Đọc để ngẫm nghĩ, mình vài ba chục năm nữa sẽ chết, sẽ để lại cho đời, cho quê hương, cho đất nước sản phẩm gì? Công trình gì? Trí óc này của mình, có thể tạo một chút GDP đóng góp cho xã hội được không? Nếu được thì triển khai đi thôi.
6. Sống là không chờ đợi.
Theo Tony buổi sáng